Administrare cimitire

 

  

PIEŢE PREST S.A.

Str. Emil Avrămescu, nr. 3, Râmnicu Vâlcea

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

Tel.: 0250/732708, 0350/404859; Fax: 0250/732708       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  

www.pieteprest.ro

 

Cimitirele care fac parte din domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea sunt:

1. Cimitirul Sf.Ioan;

2. Cimitirul Cetatuia.

   Administrarea acestor cimitire se face de catre Piete Prest SA.Terenul apartinand fiecarui cimitir este sistematizat si impartit in careuri, randuri si figure, delimitate de alei de acces, respectandu-se actualele locuri de inhumare, daca acestea exista.

    In interiorul spatiilor delimitate se gasesc locurile de inhumare.Acestea au dimensiunile maxime de 2,5 m x 1,4 m cu interval intre ele de 0,3 m  – 0,5 m, necesare pentru circulatie si ingrijirea locurilor. Locurile sunt numerotate si grupate pe figuri.

Evidenta este tinuta de administratorul cimitirului intr-un Registru special intocmit in acest scop si inregistrat in Registrul Unic al Deceselor.

    Locurile de inhumare din cimitirele apartinand domeniului public al municipiului Ramnicu Valcea, au urmatoarele reguli juridice:

  Public – putand fi concesionate, la cerere, in conditiile Regulamentului de Organizare si Functionare al Cimitirelor apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Valcea;

  Privat – fiind supuse regimului juridic de drept comun si putand fi transmise prin acte juridice intre vii sau pentru cauza de moarte.

*Pentru locurile de inhumare din cimitire, detinatorii trebuie sa si dovedeasca drepturile prin acte juridice.

     Locurile de inhumare apartinand domeniului public pot fi concesionate:

     -   pe termen de 7 ani;

     -   pe termen de 25 ani.

     Dreptul de folosinta asupra unui loc de inhumare se dobandeste la cerere, cu conditia ca persoana decedata, care va fi inhumata in locul pentru care se emite actul, sa fi avut domiciliul stabil in Municipiul Ramnicu Valcea.Dovada se va face cu certificatul de deces si adeverinta de inhumare, unde este mentionat ultimul domiciliu.

   Cererile de prelungire aprobate se pot achita in termen de 60 de zile, iar cele de intocmire pentru acte noi vor intra in vigoare incepand cu data aprobarii cererii.Titular al concesiunii va fi: sotul ( in cazul decesului sotiei ), sotia ( in cazul decesului sotului ), iar in lipsa acestora, cea mai apropiata ruda fata de decedat, respectiv: ascendant in linie dreapta ( parinte ), descendent in linie dreapta ( copil, nepot, stranepot etc ), in baza cererii scrise a solicitantului inhumarii si a actelor doveditoare.

   Actul de concesiune pentru locul de inhumare, a carui contravaloare va fi achitata integral si anticipat, confera titularului numai dreptul de folosinta asupra acestui loc de inhumare si nu poate fi instrainat si nici grevat  printr-un act cu titlu oneros ( ex. Contractual de donatie, cesiune, vanzare etc ), orice astfel de transmitere fiind considerate nula de drept si inopozabila administratiei cimitirelor.

  Unei persoane i se poate atribui numai un singur loc de inhumare. Daca persoana solicita inhumarea unei alte persoane din familie, inainte de expirarea termenului de 7 ani, si nu primeste avizul sanitar, se va distribui, in limita locurilor disponibile, un alt loc de inhumare pentru care se va solicita concesionare.In cazul in care o persoana dobandeste prin mostenire dreptul de concesiune asupra mai multor lcuri de inhumare, acestea pot fi concesionate, la cerere, pe o perioada de 7 sau 25 ani.

  Inhumarile se mai pot face in cimitirele din domeniul public de pe raza teritoriala a Municipiului Ramnicu Valcea in urmatoarele cazuri:

- in urma unei solicitari de inhumare formulate de unul sau mai multi ascendenti sau descendenti ( pana la gradul al IV – lea ) ai titularului actului de concesiune, care a decedat si de pe urma caruia nu a fost demarata procedura de concesiune, pentru locul de inhumare detinut de titular;

- solicitantul, care este titularul unui act de concesiune valabil intocmit anterior cererii de inhumare, doreste inhumarea unei persone care, la data decesului, a avut domiciliul in Ramnicul Valcea;

- alte persoane, care la data decesului nu au avut domiciliul in Municipiului Ramnicu Valcea, in baza solicitarii scrise a titularului de dreptului de concesiune, cu mentinerea dreptului de concesiune asupra locului de inhumare.

 Dreptul de folosinta asupra locului de inhumare se poate transmite prin mostenire, conform Codului Civil.

 Piete Prest S.A. poate aproba acordarea folosintei gratuite pe o durata de 7 ani a locurilor de inhumare, in baza unei anchete sociale intocmite de Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea.

* Prin exceptie, la cerere, in limita locurilor disponibile, pot beneficia de atribuirea anticipata a unui loc de inhumare fara plata, urmatoarele categorii de persoane si numai daca sunt locuitori ai Municipiului Ramnicu Valcea:

a)       -  veteranii si vaduvele de razboi in conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994, conform art. 17;

b)        -  deportatii si victimele oprimarii comuniste, fostii detinuti politici, refugiati, in conformitate cu prevederile Decretului nr. 118/1990, conform art.8 lit. g si ale Legii nr 189/2000, conform art. 5 , lit.h;

c)        -  cavalerii ordinelor nationale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 29/2000, art.50 alin.1 si 2.

 Pentru aceste categorii de persoane, se vor anexa la cerere copii conform cu originalul ale actelor doveditoare.

 Termenul de valabilitate al scutirii de plata este durata vietii beneficiarului, dar nu mai mult decat durata concesiunii. Cererea de scutire de plata va fi insotita de declaratia notariala a titularului din care sa rezulte ca nu a beneficiat de o alta scutire de plata pentru un alt loc de inhumare pe teritoriul tarii.

 Beneficiarii mai multor legi special mentionate mai sus au dreptul la un singur loc de inhumare cu titlu gratuit, fara plata.

Beneficiarii Certificatelor de ,,Luptator pentru victoria Revolutiei din decembrie 1998 - Luptator cu rol determinat, ,,conform Legii 341/2004, precum si a ranitilor si urmasii eroilor martiri ai Revolutiei, in conformitate cu prevederile legii nr 341.2004, au dreptul la atribuirea in proprietate a unui loc de inhumare, lucru care se solicita de catre acestia Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea.

  Dreptul de folosinta asupra locurilor de inhumare inceteaza in urmatoarele situatii:

  •    la expirarea duratei de folosinta;
  •   cand titularul dreptului de folosinta renunta la acest drept;
  •    inainte de expirarea duratei de folosinta, in caz de parasire sau de mentinere in stare de neingrijire pe o perioada mai mare de 2 ani a locurilor de inhumare si a lucrarilor funerare;
  •  in cazul neachitarii tarifului de intretinere aprobata de Consiliul Local timp de 3 ani consecutivi.In acest caz, Piete Prest S.A.va informa in scris titularii dreptului de folosinta la ultimul domiciliu cunoscut sau prin intermediul presei locale, pe site-ul www.pieteprest.ro  sau la sediul administratiei cimitirului, despre incetarea acestui drept ;
  •   titularul a decedat fara a avea mostenitori.

Se considera parasite locurile de inhumare unde nu exista niciun semn funerar ( cruce, gard, candela, imprejmuire ).

 O data pe an, Piete Prest S.A va constata la fata locului care morminte nu corespund din punct de vedere al intretinerii si va fi intocmit un proces verbal de constatare. Aceste consemnari se comunica in scris concesionarilor ( cand se stiu adresele titularilor/concesionarilor ) la ultimul domiciliu cunoscut, prin intermediul presei locale, pe site-ul www.pieteprest.ro, sau la sediul administratiei cimitirului. In cazul in care concesionarul nu se prezinta in termen de 90 zile de la comunicarea scrisa, operatorul Piete Prest S.A va lua masuri de curatire a mormantului si pe cale de consecinta, dreptul de concesionare inceteaza.

Nu vor putea fi desfiintate, fara acordul organelor competente, lucrarile funerare care fac parte ori ar putea face parte din patrimonial cultural national.

La nivelul cimitirelor se pot executa urmatoarele lucrari funerare:

-         Supraterane:  însemne, borduri sau imprejmuiri;

 

-        Subterane: cripte cu 1 sau 2 locuri.

  Este interzisa efectuarea oricarei lucrari in afara limitei maxime mentionate pe avizul de constructie, respective 2,5 m x 1,4 m, administratorul cimitirului fiind obligat sa impiedice executarea unor astfel de lucrari iar cand situatia o impune va solicita sprijinul autoritatilor competente.   

  Lucrarile in cimitire pot fi executate de catre Piete Prest S.A., contra cost, de societati specializate sau in regie proprie de concesionar/proprietar, dar numai in baza unui Aviz de constructie emis de catre Piete Prest S.A .

   Mormintele nu pot fi deschise decat dupa 7 ani de la data inhumarii.Deshumarea persoanelor decedate (osemintelor) in vederea reinhumarii in alte locuri din cimitir sau alte cimitire se poate face numai dupa 7 ani de la data inhumarii si pe baza adeverintei eliberate in acest scop de catre operator.In mod exceptional, deshumarea persoanelor decedate se poate face si inaintea termenului, dupa cum urmeaza:

a) dupa implinirea termenului de 1 an de la data inhumarii si numai in perioada 1 noiembrie - 31 martie (conform prevederilor legale in domeniu ), pe baza adeverintei eliberate de centrele sanitare si antiepidemice teritoriale, in scopul rainhumarii persoanelor decedate in alt loc de inhumare.

b)indiferent de data cand a avut loc inhumarea, pe baza dispozitiilor date potrivit legii, de procurer sau de instant de judecatoreasca.

 Deshumarea osemintelor persoanelor decedate in urma cu mai mult de 7 ani, precum si reinhumarea lor se poate face in tot timpul anului pe baza adeverintei eliberate in acest scop de catre Piete Prest S.A., precum si a unei adeverinte emise de catre cimitirul/crematoriul unde urmeaza a se efectua reinhumarea/incinerarea.Transportul persoanelor decedate in vederea inhumarii in aceeas localitate se face cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

   Piete Prest S.A. asigura intreaga gama de lucrari si servicii: lucrari de amenajare si intretinere a locurilor de inhumare astfel incat cerintele populatiei in cazul decesului unei personae sa poata fi satisfacute cu operativitate si in conditiile corespunzatoare.

    Prestarea serviciilor funerare se va face in baza solicitarii scrise ale celor interesati, cu plata taxelor si a tarifelor stabilite prin Hotarare a Consiliului Local.

    Accesul persoanelor in cimitir se va face in functie de programul afisat de operator si se va face numai pe alei.

Se interzice calcatul pe morminte, monumente si alte amenajri, comportarea persoanelor trebuind sa fie la limita pioseniei locului sacru.

Piete Prest S.A. asigura dotarea cimitirelor cu utilitatile necesare functionarii in conditii corespunzatoare, imprejmuirea acestora precum si sistematizarea lor, tinand seama de dimensiunile locurilor de inhumare si a celorlalte prevederi ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Cimitirelor apartinand domeniului public al Municipiului Ramnicu Valcea.

Contravaloarea lucrarilor de intretinere a locurilor de ihumare se stabileste prin hotarare de catre Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea si se achita atat de concesionari, cat si de proprietari (tarif intretinere).