Anunţuri

Categorie pentru anunturi

Anunt de participare la procedura de achizitie directa in data de 07.10.2020, ora 12:00

PIEȚE PREST SA cu sediul Râmnicu Vâlcea, Str. Emil Avrămescu, nr. 3 județul Vâlcea, invită operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de Execuție lucrări de construcție alei carosabile, pietonale și platforme aferente extinderii Cimitirului Cetățuia - Municipiu Râmnicu Vâlcea. Locul de prestare al serviciilor: Râmnicu Vâlcea

Citește mai departe: Anunt de participare la procedura de achizitie directa in data de 07.10.2020, ora 12:00