Curaţenie stradală

ramnicu_valcea_7

Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din data de 28.02.2011, a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către SC Pieţe Prest SA a activităţilor privind delegarea gestiunii serviciilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, montat şi întreţinere mobilier stradal.
SC Pieţe Prest SA a obţinut licenţă de operare eliberată de A.N.R.S.C Bucureşti pentru serviciul de curăţire a străzilor, drumurilor şi aleilor pe o durată de cinci ani.
Lucrările de curăţenie stradală presupun măturarea manuală (personal contractual) şi mecanică (utilaje specifice- autospeciale, automăturătoare), spălat mecanic cu autostropitoare, spălat mecanic coşuri, spălat manual, spălat bănci, dezinfectat coşurile de gunoi, stropit căi publice, încărcat manual deşeuri, încărcat mecanic deşeuri, încărcat zăpadă, întreţinere curăţenie, curăţat afişe şi inscripţii, curăţat rigole, transport deşeuri cu auto, montat coşuri, montat bănci, împrăştiat antiderapant (pentru combaterea poleiului), deszăpezire cu lama şi sărăriţă, curăţat zăpada afânată cu grosimea între 0,15- 0,30m, curăţat zăpada afânată cu grosimea mai mare de 0,30m, curăţat zăpadă bătătorită cu grosimea între 0,01-0,15m, curăţat zăpadă bătătorită cu grosimea între 0,15m-0,30m, curăţat zăpadă bătătorită cu grosimea mai mare de 0,30m.
Desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi se va face pe baza autorizaţiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igenico- sanitare, de protecţie a muncii şi păstrarea calităţii mediului înconjurător.