Taxe şi tarife

 

 

TAXE

PIEŢE, TÂRGURI 

VALOARE TAXE/LUNĂ

(INCLUSIV TVA)

 

VALOARE TAXE /ZI

( INCLUSIV TVA)

 

2019 

1. Taxă vânzare pe mese 

Taxa/luna/6 luni/12 luni

Taxa/ zi 

     PIAŢA CENTRALĂ


PIATA OSTROVENI SI NORD

500 lei/ 1 masa

 950 lei/2 mese

25 lei/masă

 

       400 lei/ 1masa

      750 lei /2 mese

        20 lei/masă

 

   

2.Taxă rezervare masă / padoc

150 lei/buc. 

-

   

3. Taxă vânzare flori

 PIATA CENTRALĂ, OSTROVENI ŞI NORD

700 lei/masa

1300 lei/2 mese

 40 lei/masa

4. Taxă închiriere cântare10-1000 kg

-

5 lei/ buc

5.Taxă închiriere padoc(5mp)

    PIATA CENTRALA

 PIATA OSTROVENI, PIATA NORD, UTILIZARE TEMPORARA DOMENIU PUBLIC( VANZARE PEPENI)

 

1000 lei/2mese


 

 

650 lei/masa

 

45 lei 

 

 

35 lei  

6.Taxa vitrine vanzare branza - lactate

-

20 lei/loc 

7.Taxă închiriere şi vânzare pe masă metalică

-

   10 lei/masă 

8. Taxă intrare în pieţe si pentru descarcare marfa in afara programului de aprovizionare

          

     3 lei/ 1 intrare

 

9.Taxă grupuri sociale      

     25 lei / persoana

     ( abonament)

        1 leu/ persoană 

10.Taxă pentru activităţi de comerţ ocazional piete si targuri 

 

5 lei/mp

11.Targ Raureni

-

-

11.1.Taxa pentru vanzare cereale locuri amenajate - 8 locuri (4 module*2 locuri/modul) - 70 mp/loc

1800lei/1luna/loc

900lei/6 luni/loc

18000/12 luni/loc

 

11.2.Taxă pentru vânzare produse agricole locuri amenajate 52 locuri ( 2 module*26 locuri/modul)- 25 mp/loc                         

    1000 lei/1 luna/loc

    5000 lei/6 luni/loc

               60 lei

11.3.Taxa pentru vanzare produse agricole camioane, remorca de camion, autoutiliotare etc. in locuri neamenajate

     800 lei/luna

                 60 lei

 11.4.Taxa vanzare cartofi

( 2 locuri) - 50 mp/loc

   1500 lei/ 1luna/loc

   7500 lei/ 6luni/loc

  15000 lei/ 12 luni/loc

 

11.5.Taxa intrare targ pentru incarcare - descarcare marfa 

       3 lei/ 1 intrare

 

12.Târg Goranu

 

 

12.1. Taxă vânzare produse industriale

150 lei / luna/loc

750 lei /6 luni/loc

1500 lei/ 12 luni/loc

               

          15 lei/loc

13. ÎNCHIRIERI SPAŢII  COMERCIALE PRET  MINIM DE PORNIRE LA LICITATIE

 

      

 

13.1.SPAŢII COMERCIALE ÎN INCINTA COMPLEX COMERCIAL PT 3 OSTROVENI

 

         2,5 lei/mp

 

13.2.SPAŢII COMERCIALE ÎN PIAŢA NORD 

           3 lei/mp

 

13.3.SPAŢII COMERCIALE VANZARE PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE(EXCLUSIV TEXTILE SI INCALTAMINTE )

-5 SPATII COMERCIALE 

14.SPATII COMERCIALE INCINTA CLADIRE ADMINISTRATIVA(ALIMENTATIE PUBLICA) - 6 SPATII COMERCIALE

 

        1200 lei/luna

 

 

         25 lei/mp

 

 

 

 

      15 lei/mp