Parcări

20094204

Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor auto cu plată reprezintă cadrul juridic care defineşte raporturile dintre Consiliul Local Municipal, operatorul serviciului şi deţinătorul legal al autovehiculului care ocupă temporar domeniul public. 

Sistemul de parcare cu plată în municipiul Râmnicu Vâlcea se aplică în parcările amenajate pe domeniul public al municipiului şi pe spaţiile amenajate pe trama stradală ca parcările publice cu plată prevăzute în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 372/23.12.2010.

Documentele necesare eliberării abonamentului pentru rezidenţi persoane fizice pe o stradă sunt următoarele: actul de identitate (care să facă dovada că solicitantul îşi are domiciliul pe strada pentru care solicită abonamentul); contractul de închiriere vizat de Administraţia Financiară (în cazul în care este chiriaş al unui imobil situat pe strada pentru care solicită abonamentul, indiferent de adresa din actul de identitate); talonul vehiculului şi procura notarială de dare în folosinţă a autovehiculului încheiată între proprietar şi solicitantul abonamentului.

Actele necesare pentru eliberarea abonamentului pentru nerezidenţi persoane fizice sunt următoarele: actul de identitate; talonul vehiculului; dovada plăţii taxei.

În vederea eliberării abonamentului pentru persoane juridice pentru toate străzile sunt necesare următoarele documente: talonul vehiculului; codul unic de înregistrare al firmei; dovada plăţii taxei.

Documentele necesare pentru eliberarea tichetului de rezervare a unui loc de parcare sunt: talonul vehiculului; codul unic de înregistrare a firmei; cerere tip; schiţă amplasament locuri de parcare solicitate.

Parcările cu plată şi străzile cu parcare cu plată administrate de S.C. Pieţe Prest S.A.  sunt următoarele:

Parcare amenajată Cozia – operaţională;

Parcare amenajată Romarta – operaţională;

Parcare amenajată Poiana;

Parcare amenajată Alutus – operaţională;

Parcare amenajată strada Carol I – Winmarkt;

Parcare amenajată strada Carol I – vis-a-vis SC Apavil SA;

Parcare amenajată Piaţa Centrală Bloc G;

Parcare Scuarul Mircea cel Bătrân – operaţională;

Parcare strada Regina Maria zona Romarta – operaţională;

Strada Ştirbei Vodă de la wc public (Zăvoi) – str. Carol I;

Strada Gabriel Stoianovici;

Strada Carol I de la C.N. Mircea cel Bătrân – SC Apavil SA;  

Strada Regina Maria de la Maior V. Popescu – str. General Magheru;

Strada Gib Mihăiescu de la str. General Magheru – Piaţa Simian;

Strada General Magheru de la Calea lui Traian – Bd. Nicolae Bălcescu –operaţională între Bulevardul Nicolae Bălcescu şi Restaurantul Zimbru;

Strada General Praporgescu de la Bd. N.Bălcescu – Consiliul Judeţean;

Strada A.I.Cuza;

Strada Maior V. Popescu de la str. Regina Maria – Bd. Tudor Vladimirescu;

Bulevardul Tudor Vladimirescu de la Şcoala Generală nr. 5 – U.M. Panait Donici;

Parcare amenajată strada General Magheru;

Parcări amenajate strada Maior V. Popescu (3 parcări);

Parcare amenajată Ostroveni– Catedrală.

Programul de funcţionare a parcărilor în sistem cu plată este următorul:

-   Luni – Vineri în intervalul: 09.00 – 17.00

-   Sâmbătă: 09.00 – 13.00

În afara programului de funcţionare parcarea este gratuită. Gratuităţile se acordă în baza unei cereri avizate de către directorul societăţii care administrează parcările. Se va elibera o legitimaţie care să ateste acest lucru.